Rundt om Gudenåen

OBS! Der er pt. dårlig adgang til en del af ruten ved stykke 16 (se linket). Kør i stedet via Væth ad Kærvangen eller Langåvej for at komme tilbage på ruten.


Turens længde: 33,0 km

Med en længde på 158 km er Gudenåen Danmarks længste vandløb. På det sidste stykke inden udløbet i Randers Fjord, hvor Gudenåen nærmest har karakter af en lille flod, løber den gennem en meget bred ådal med et spændende og oplevelsesrigt landskab. Det er dette sidste stykke fra Langå til Randers, som er omdrejningspunktet på denne tur, idet man på udturen kører på nord- og vestsiden af åen, mens tilbageturen forløber på åens syd- og østside. Blandt lystfiskere er Gudenåen kendt for sin fine bestand af laks, men hvis man skulle have lyst til at prøve lykken med fiskestangen, kan man også sagtens fange f.eks. sandart, gedde og aborre.

 

Gudenåen og Vorup Enge

Før i tiden var Gudenåen en vigtig transportvej til og fra det indre Jylland, og der var en livlig trafik med pramme på åen. Pramfarten havde sin storhedstid i sidste halvdel af 1800-tallet, og prammene blev trukket af heste eller mænd, der gik inde på bredden på den såkaldte Pramdragersti. Cykelstien, der starter ved Randers Regnskov, slår følge med pramdragerne på strækningen fra Randers til Langå. Stien går gennem det dejlige naturområde Vorup Enge. Her findes flere fugletårne, hvorfra man kan iagttage det rige fugleliv, og i engene græsser gamle danske landracer.

 

Fladbro og Randers Dyrehave

Ved Fladbro løber Nørreåen ud i Gudenåen, og her har der i århundreder været både bro og kro. På sin store Jyllandsrejse i 1859 fik H. C. Andersen smørrebrød og portvin på Fladbro Kro. Efter besøget på kroen kørte han i hestevogn til Hjermind Præstegård, og det var på denne køretur, han skrev ”Jylland mellem tvende have”. I Fladbro Skov ligger Randers Dyrehave med en fin bestand af dådyr.

 

Langå

Langå er opstået som stationsby i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen fra Aarhus til Randers i 1862 og sidebanen fra Langå til Viborg i 1863. Jernbanebroerne ved Langå blev sprængt i luften af den danske modstandsbevægelse den 17. november 1943. Aktionen, der gav genlyd over hele Europa, var den vigtigste jernbanesabotage under den tyske besættelse af Danmark 1940-45 og standsede al toggang på den nord-sydgående jyske hovedbane i 12 dage.

Amtmand Hoppes Bro ved Langå er formodentlig Danmarks ældste vejbro af jernbeton. Broen blev færdig i 1905. Broen, der førte landevejen over Gudenåen, er opkaldt efter Amtmand Johan Hoppe, der var formand for amtsrådet og ansvarlig for broprojektet. Ingeniørfirmaet Christiani & Nielsen stod for projekteringen og udførelsen. Broen har et for tiden ret avanceret design. Broen har tre fag og mellempillerne er udformet som en gitterkonstruktion med skrå søjler, der bærer buerne.

Af hensyn til pramfarten på Gudenåen fik broen en højde af 4,95 meter over åens vandniveau. Broen anvendes i dag kun af cyklister og fodgængere.

 

Væth

Landsbyen Væth, der ligger i det vidtstrakte landskab oven for Gudenådalen, ser stort set ud, som den har gjort i 200 år. Landsbyen er uspoleret med sine små snørklede grusveje og de intakte gårde.

 

Frisenvold

Godset Frisenvold kendes helt tilbage fra 1310, men den nuværende hovedbygning er fra begyndelsen af 1800-tallet. I århundreder havde godset fangstretten på laks i Gudenåen, og Frisenvold Laksegård var den største af alle laksegårdene langs Gudenåen. Det er således ikke nogen tilfældighed, at vejen fra Væth til Frisenvold hedder Laksevej. Det fine laksefiskeri i Gudenåen tiltrækker i dag lystfiskere fra det meste af verden. Godset er ikke åbent for offentligheden.

Del denne side

Parkering:

Brotoften i Randers C og Randers Naturcenter.

Rutens beskaffenhed:

Asfalt og grus.

Anslået køretid:

Ca. 3 timer (ved 12 km/t).

Trafikale forhold:

Kildehusvej (grus) er i dårlig stand.

Rastepladser:

Vorup Enge, Johannesberg, Langå Egeskov