skip_to_main_content
VisitRanders

Staldgårdsgade

Området var i slutningen af 1600-tallet en del af en lille forstad udenfor Vesterport, som bl.a. bestod af staldgårde. En staldgård er en beboelse med stald udenfor en bymur og i 1765 hed området, der også omfattede Von Hattenstræde og det inderste af Vestergade, Staldgårdene. 
Navnet Staldgårdsgade kendes tilbage fra 1795.

I Staldgårdsgade nr. 2 ligger Sct. Mortens Hus fra 1896. Huset er som så mange andre prominente bygninger i Randers tegnet af arkitekt Jensen Wærum. Ejendommen har en meget karakteristisk gotisk facade, med røde sten, der er ornamenterede med glaserede sten i brunt, grønt og gult.

Bygningen, der skulle fungere som menighedshus, blev opført på initiativ af sognepræst P. Scharling og flere kendte Randers-borgere . Ved grundstensnedlæggelsen i 1895 blev Scharlings redegørelse for tilblivelsen af menighedshuset nedskrevet og lagt i en blykapsel, der fungerede som grundsten og muret ind i muren.

I starten af 1970’erne blev bygningen overdraget til Sct. Mortens Sogns Menighedsråd. Huset fik senere navnet Sct. Mortens Hus og danner i dag ramme om flere forskellige aktiviteter som foredrag, undervisning og sang.