Overnatningstal

Her kan du finde de samlede overnatningstal for hoteller, campingpladser og lystbådehavne i Randers og omegn. Tallene kommer fra Danmarks Statistik og bliver opgjort med to måneders forsinkelse. 

Statistikken viser bl.a. fordeling på segmenter og nationalitet.