Trækstien mellem Randers og Silkeborg

Langs Gudenåen løber den gamle Pramdragersti – Trækstien – som er en vandresti. Trækstien er i alt 80 km lang og løber fra Silkeborg til Randers. Pramfarten på Gudenåen startede sandsynligvis allerede i 1400-tallet, men den havde sin storhedstid i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor op til 200 pramme fragtede varer mellem Silkeborg og Randers.

I mange hundrede år var Gudenåen den vigtigste transportvej fra Randers til det indre Jylland. Transporten foregik med fladbundede pramme, såkaldte kåge. Prammene var lastet med op til 25 tons papir, mursten, tørv, kalk, tov eller lignende.

Mod strømmen på vejen ind i Jylland blev kågene trukket af lejemænd – pramdragere – eller heste, der gik ved bredden. Pramdragerne trak prammene med liner over skulderen. Med strømmen hjalp vandet og vinden transporten af sted. For at styre kågen og give ekstra fart brugte pramkarlene lange stager. Brugen af pramme voksede kraftigt midt i 1800-tallet. Men i slutningen af århundredet blev Gudenåens kåge overhalet af jernbanens udbredelse.

Fra Randers gik de langs bredden mod strømmen til Bjerringbro. Her overtog heste arbejdet på grund af den stærke strøm. Pramfarten langs Gudenåen stilnede af, da jernbanen kom til Silkeborg i 1871. Pramfarten fortsatte dog til omkring 1920, hvor det ny el-kraftværk, Tangeværket, blev for stor en hindring med sin opstemning af åen. I dag er det især turistsejlads med kanoer, der skaber trafik på åen.

Stien følger stort set den sti, som pramdragere og heste brugte i gamle dage til at trække pramme med gods fra havnen i Randers til Silkeborg. Stien går gennem varieret landskab med skove og marker med græssende dyr. Den gamle Træksti er sikret ved naturfredning, og hele strækningen er åben for gående. Stien ligger mange steder tæt ved vandet, og nogle strækninger kan i årets løb være lukkede på grund af oversvømmelse.

Trækstien byder på mange spændende historier.

Læs mere om Trækstien, faciliteter og vedligehold af stien.

 

Bemærk!

Trækstien er en natur/trampesti. Stien ligger mange steder tæt ved åen, og nogle strækninger kan i perioder være lukket på grund af oversvømmelse. Da stien ofte forløber gennem marker i drift, sker der ofte forandringer på stien f.eks. ophør af græsning, så græsset bliver meget højt. Det er ikke tilladt at medbringe hund på stien.

Del denne side